Автобои и материали Mipa, Body, Novol, Car System, бои и лакове за дърво, полир пасти 3M, спрей боя и ....още много за цветните страсти!

mipa novol kober hbbody melesa 3m body color

Автобои и лакове

    Последни новини    

2019-04-18 11:46:44
Относно поръчки

Уважаеми клиенти, поради липса на достатъчно яснота по новите изисквания в Наредба 18 при он-лайн търговията, се налага за момента да ...

2018-03-22 14:18:53
Любопитно

Ето че от няколко години вече имаме нов вид рисуване, а именно този със спрей…Любителите на това изкуство обясняват, че могат да ...

2016-11-13 08:46:21
...или как Давид победи Голиат...

Експлоатирането на автомобила несъмнено е придружено от амортизация. С времето се появяват различни повреди и дефекти: по ходовата ...

2016-11-09 23:07:58
Shine Bright Like a Diamond...

3М е компания основана в Америка през 1902г. Основни характеристики, които можем да й припишем са  иновативност, качество и решение на ...